Om Butorp

Om Butorp

Hitta hit


Med bil:
Till Butorp tar man sig vanligast genom att ta väg 62 till Olsäter. Passera genom Olsäter och ta därefter av vänster mot Butorp.
Men man kan även ta sig till byn österifrån. Följ väg 63 till Molkom. Sväng av mot väg 240 mot Hagfors/Älvsbacka. Efter drygt 4 km svänger ni av mot Tidafors. Följ därefter vägen (som blir till grusväg) hela vägen rakt fram till Butorp (skyltat mot Butorp/Olsäter)
Om ni har en smartphone kan ni hitta Butorp genom att söka i er kartfunktion och få fram GPS-instruktioner


Med cykel:
Butorp är även nåbart med cykel. Cykelbana finns från Karlstad i form av Klarälvsbanan
Sväng av, och passera genom Olsäter. Följ sedan skyltning mot Butorp

Väl framme i byn finns Ädelfisket i dammen i västra änden av byn. Björnvålsfallet (boende) finns norr om byn. Skyltning mot Björnvålsfallet finns när man åker norr om sjön i byn, Åstjärn.

Här ligger Butorp

Butorp

Här kommer inom kort en text om
Butorp och bygdens historia

Flygbild över Butorp, 1935